Šilumos siurbliai

Šilumos siurblių veikimo principas  

Šilumos siurbliai išgauna energiją tiesiai iš gamtos: iš sukauptos saulės energijos ore, žemėje ir vandenyje. Šilumos siurblys paima aplinkos šilumą ir pakelia ją iki šildymo sistemai ir karšto vandens ruošimui reikalingos temperatūros.  Šilumos siurbys veikia kaip šaldytuvas: ta pati technika, tik atvirkštinė nauda.
Šaldytuvas ima šilumą iš maisto produktų, šilumos siurblys ima šilumą iš aplinkos (žemės, vandens, oro)  ir ją paverčia tokia temperatūra, kurios pilnai pakanka komfortiškam namo šildymui ir karšto vandens ruošimui. Energija iš aplinkos paimama per garintuvą ir aplinkai nekensmingas šaltnešis iš skysčio virsta garais. Tuomet kompresorius perkelia energiją į kitą lygmenį, kuriame garai suspaudžiami . Dėl šio proceso padidėjęs slėgis pakelia garų temperatūrą . Karštos dujos siunčiamos į kondensatorių, iš kurio šiluma perduodama į šildymo sistemą.  Kondensatoriuje garai ataušinami ir paverčiami skysčiu, kuris vėl patenka į garintuvą.   Ekonomiškiausiai šilumos siurblys veikia tuomet, kai šilumos šaltinio temperatūros ir išeinančios temperatūros  skirtumas yra mažiausias.Todėl žemos temperatūros šildymas kaip grindinis ar kapiliarinis lubinis šildymas yra idealus partneris šilumos siurbliui.

Geoterminiai šilumos siurbliai  (Gruntas / Vanduo) 

Geoterminis šildymas yra ištobulinta šildymo sistema, kuri  yra ekonomiška, maži eksploataciniai kaštai ir tausoja mūsų aplinką. Įrengiant geoterminę šildymo sistemą, labai svarbu , kad būtų teisingai parinktas šilumos siurblys.  Šilumos siurblys parenkamas pagal namo šilumos poreikį. Tam būtina paskaičiuoti namo šilumos nuostolius .
Net 80 ar net 90 procentų šilumos energijos šilumos siurblys paima iš grunto. Todėl taip pat labai svarbu, kad būtų teisingai paskaičiuotas pakankamo dydžio žemės sklypas horizontaliam kolektoriui įrengti arba, darant geoterminius zondus pakankamas gręžinių gylis ir kiekis. Įrengiant geoterminę šildymo sistemą reiktų prisiminti, kad aukštas jos efektyvumas pasiekiamas tiekiant į šildymo sistemą kuo žemesnę temperatūrą.Todėl prie šilumos siurblio labai dera grindinio šildymo sistema arba kapiliarinių kilimėlių sistema.

Aeroterminiai šilumos siurbliai ( Oras / Vanduo )  

Aeroterminiai šilumos siurbliai gali būti statomi objekto viduje ir išorėje. Aeroterminio šiumos siurblių veikimas pagristas latentinės šilumos perdavimu per orą į kompresoriuje esančias dujas, kurios yra naudojamos vandens šildymui. Išorinis aeroterminių šilumos siurblių ventiliatorius skleidžia nedidelį garsą. Lauke statomi šilumos paprastai yra montuojami iki 30 metrų atstumu nuo objekto.
Vidutiniai aeroterminio šildymo įdiegimo kaštai paprastai yra mažesni negu geoterminio šildymo įdiegimo kaštai, priklausomai nuo objekto dydžio ir jo pobūdžio. Aeroterminiai šilumos siurbliai pastariaisiais metais įgavo didelį populiarumą del technologinio našumo, nedidelio skleidžiamo garso, bei sąlyginai nedidelių įdiegimo kaštų.