Židinių eksploatacija

Vėdinimo sistemos ir židiniai (bei krosnelės ar  katilai, naudojantys patalpos orą) gali vieni kitus įtakoti.

Jei yra tiekiamo ir šalinamo oro disbalansas arba atjungiamas ar sugenda tiekiamo oro ventiliatorius, patalpose gali susidaryti neigiamas slėgis. Neigiamo slėgio padariniai: į patalpas gali sklisti dūmai, liepsna bei nuodingasis anglies monoksidas. Tam, kad bendra šių dviejų sistemų eksploatacija viena kitos neįtakotų, reikia laikytis šių reikalavimų:

  • Židinius ar kitus šildymo įrenginius, kurie yra sandariose patalpose,  įrengti su degimo oro tiekimo ir degimo dujų šalinimo sistema, nepriklausančia nuo patalpos oro.
  • Jei pilnas atskyrimas nuo patalpos oro neįmanomas, reikia įrengti atitinkamus apsaugos įrenginius , kurie ribotų didesnio nei 4Pa neigiamo slėgio susidarymą ar atjungtų vėdinimo sistemą.

Apsaugos priemonės židinių, krosnelių, katilų,centrinių dulkių siurblio bei vėdinimo sistemos bendros eksploatacijos metu

Židinio eksploatacija kartu su rekuperacine vėdinimo sistema

Židinio eksploatacija kartu su rekuperacine vėdinimo sistema


Taigi,  jeigu numatoma įrengti židinį ar krosnelę name su vėdinimo sistema, turi būti numatytas tiesioginis degimui reikalingo oro tiekimas į ugniakurą, pvz. atitinkamai paskaičiuotas oro kanalas. Taip pat būtina užtikrinti degimo dujų šalinimo sistemos sandarumą. Jei to padaryti negalima, reikia įrengti sistemą, blokuojančią šių dviejų sistemų darbą vienu metu. Paprasčiausia tai realizuoti degimo dujų (dūmų) temperatūros jutiklio ar termostato pagalba. Temperatūros jutiklis montuojamas ant dūmtraukio sienelės, ir, kai temperatūra pasiekia nustatyta ribą, jis atjungia vėdinimo sistemą. Neigiamą slėgį patalpoje gali sukelti ir nerecirkuliacinis virtuvinis gaubtas, jei patalpoje nenumatytas tam tikslui skirtas lauko oro pritekėjimas , kaip aprašyta skyriuje prie tai.