Virtuvės planavimas

Paprastai virtuvinių gaubtų pajėgumas yra >300m3/h. Tam, kad nesusidarytų neigiamas slėgis patalpoje, patartina naudoti virtuvinį gaubtą su oro filtrais, sugaudančiais riebalus, bei kietąsias daleles, veikiantį recirkuliacijos principu.
 
Jei naudojamas ištraukiamasis virtuvinis gaubtas, išmetantis orą tiesiai į lauką, rekomenduojama virtuvės patalpoje numatyti kontroliuojamą oro pritekėjimą arba sistemą, neleidžiančią įjungti virtuvinio gaubto, jei nepravertas langas.

To nepadarius, dėl sukurto mažesnio slėgio patalpoje, trūkstamas oro kiekis infiltruosis per nesandarumus ar vėdinimo sistemos oro difuzorius, sukeldamas triukšmą ir papildomus energijos nuostolius arba oras iš labiau užterštų patalpų gali pradėti judėti į virtuvę.  

Saugi virtuvinio gaubto eksploatacija

efekt 11  (šaltinis: Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks)

 
MENIU