Triukšmo slopinimas

Pagal HN 33:2007 leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų pastatų miegamuosiuose kambariuose yra 40dB(A) dieną ir 30dB(A) vakare. Tačiau praktikoje vartotojams šis triukšmo lygis dažniausiai būna nepriimtinas, todėl rekomenduojama, kad vėdinimo sistemos triukšmo lygis neviršytų 25dB(A) oro tiekimo zonose, 30db(A) oro šalinimo bei pratekėjimo zonose.    

Tarp centrinio vėdinimo įrenginio ir vidaus ortakių sistemos būtina sumontuoti triukšmo slopintuvus. Ortakių sistema turi būti projektuojama taip, kad triukšmas, garsai iš vienos patalpos nesklistų į kitą („telefonijos“ efektas).

Triukšmo ribiniai dydžiai (šaltinis: HN 33:2007)

Objekto pavadinimasGarso lygis, ekvivalentinis garso lygis, dBAMaksimalus garso lygis, dBAParos laikas, val.
1234
001 Gyvenamųjų pastatų miegamieji kambariai45558-18
405018-22
354522-6

Esant poreikiui,  tekėjimui iš oro tiekimo zonos į pratekėjimo zoną ir iš pratekėjimo zonos į oro šalinimo zoną, numatyti akustines oro pratekėjimo groteles (praleidžia orą, bet nepraleidžia triukšmo) arba oro pratekėjimo difuzorius sujungti triukšmo slopintuvu.