Ortakių izoliacija

Lauko bei išmetamo oro ortakiai turi būti izoliuoti atsparia drėgmei šilumos/šalčio izoliacija. To nepadarius šaltas lauko oras (efektyvaus rekuperatoriaus atveju tap pat ir išmetamas oras) gali šilti nuo šildomos patalpos, didindamas šios patalpos šilumos nuostolius, o ant atvėsintų ortakių paviršių kondensuosis patalpos drėgmė. 

Paprastai lauko ir išmetamo oro ortakiai turi būti izoliuojami kondensatui atsparia izoliacija (šilumos laidumo koeficientas 0,35 – 0,40 W/mK,  izoliacinės medžiagos storis ~ 5 -10 cm), arba naudojami specialūs pūsto polietileno vamzdžiai, kurių papildomai izoliuoti nereikia.

Pūsto polietleno vamzdžio techniniai duomenys:                                                                          • Medžiagos tankis 50 kg/m3, antistatiška • Šilumos laidumo koeficientas 0,04 W/mK pagal DIN
• Temperatūrų ribos -40 °C iki +60 °C
• Degumo klasė B1 pagal DIN 4102-1                                 Centralizuoto vėdinimo įrenginys turi būti kuo arčiau šildomos zonos, korpusas  termiškai izoliuotas, kad išvengti šilumos nuostolių su supančia aplinka .
Jei tiekiamas oras yra papildomai šildomas (pvz. orinis šildymas), tiekiamo oro ortakiai privalo būti šildomoje zonoje arba turi būti izoliuoti.

 
MENIU