Drėgmė

efekt 4Oro higieniškumas taip pat priklauso nuo jame esančio drėgmės kiekio, t.y. nuo santykinės oro drėgmės, todėl patalpose būtina palaikyti teisingą balansą tarp patalpos temperatūros ir patalpos santykinio drėgnumo.   Diskusijos apie per mažą ar per didelę oro drėgmę dažnai klaidina.  Svarbu žinoti, kad ne absoliutus oro drėgnumas, t.y. vandens garų kiekis ore (vandens gramų/oro kilograme) yra svarbus, o santykinis oro drėgnumas %.   Jis nusako tam tikros temperatūros ore esančio vandens garų kiekio santykį su šios tempertūros ore maksimaliai įmanomu sukaupti vandens garų kiekiu.  Kuo aukštesnė oro temperatūra, tuo daugiau drėgmės oras gali sukaupti ir atvirkščiai. Siekiant apsaugoti pastato konstrukcijas bei žmogaus sveikatą rekomenduojamas 30-65 % patalpų santykinis oro drėgnumas. 

Tai palaiko malonų mikroklimatą ir neleidžia perteklinei drėgmei kondesuotis ant sienų bei langų.

Esant per dideliam santykiniam drėgnumui, drėgmė iš oro pirmiausia kondensuojasi patalpos kampuose arba šalčio tiltelių zonose, nes ten paviršių temperatūra žemiausia. Tai labai svarbu ypač žiemą.

dregme  Kokį vandens garų kiekį reikia pašalinti iš gyvenamųjų patalpų, priklauso nuo žmogaus veiklos, lauko ir patalpų oro santykinio drėgnumo bei temperatūros. Tipiniai vandens garų kiekiai, išsiskiriantys nuo įvairių šaltinių. 

  Vandens garų šaltinis  Garavimo kiekis g/h
  žmogus (sėsli veikla)  40 – 60
  žmogus (vidutinis aktyvumas)  60 – 120
  žmogus (didelis aktyvumas)  120  –  200
  Gyvūnai (šunys, katės)   5 – 10
  Vonia  ~ 700
  Dušas  ~ 2500
  Maisto gaminimas  600 – 1500
  Kambariniai augalai  7 – 15
  Skalbimo mašina (4.5 kg būgnas), su džiovinimu  50 – 200
  Skalbimo mašina (4.5 kg būgnas), be džiovinimo  100 – 500
  Akvariumas (1m2 vandens paviršiaus)  30 – 50

Kaip buvo paminėta anksčiau, 0,25…0,5 h-1 oro apykaitos (arba ≤30m³/h žmogui) pakanka ne tik reikiamam deguonies kiekiui bei reikiamai CO2 koncentracijai patalpoje palaikyti, bet ir perteklinei drėgmei iš patalpų pašalinti.

Žiemą palaikant tokią oro apykaitą patalpų oras netampa „per sausu“ (žr. „Patogumo srities diagrama pagal Leusden & Freymark”).

Oras patalpose „per sausu“ paverčiamas tik tuo atveju, jei šaltomis dienomis vėdinama per daug arba nesandariuose pastatuose vyksta per didelė oro apykaita. Tik pereinamuoju laikotarpiu (šildymo sezono pradžia ir pabaiga) šiltesnis ir tuo pačiu drėgnesnis lauko oras nebegali sugerti tiek daug drėgmės iš patalpos oro, todėl galima šiek tiek padidinti oro apykaitą.