CO2 koncentracija

Deguonis – itin svarbus elementas kiekvienam žmogui, tačiau jo sunaudojimas nėra pagrindinis rodiklis oro apykaitai patalpose nustatyti.

Vienam žmogui, priklausomai nuo jo aktyvumo (veiklos) reikia apie 0,5 – 2 litrų deguonies per minutę. Kadangi deguonies koncentracija ore yra apie 21%, pakankamas oro kiekis vienam žmogui yra 0,14 – 0,57m3/h (apie 70-200 kartų mažiau negu reglamentuojama norminiuose aktuose). Šie skaičiai naudojami remiantis Pettenkofer riba (ang. “Pettenkofer-limit”).

Max von Pettenkofer (1818-1901m.) gerai žinomas žmogaus psichologijos tyrinėtojas dirbęs Miuncheno Universitete 1870 m., nustatė, kad 1000ppm (0,1% tūrio) CO2 koncentracija ore yra ribinė reikšmė, užtikrinanti pakankamą patalpos mikroklimatą ir komfortą.

efekt 3 

Atsižvelgiant į CO2 koncentraciją lauko ore, kuri Lietuvoje svyruoja tarp 300 ir 400 ppm (0,03-0,04% tūrio), bei vidutiniškai vienam žmogui tenkantį patalpos tūrį, kuris yra apie 75 – 100 m3, visiškai pakanka 0,25…0,5 h-1 oro apykaitos (arba ≤30m³/h žmogui) reikiamam deguonies kiekiui bei reikiamai CO2 koncentracijai patalpoje palaikyti. Be to tokia oro apykaita pašalina ir patalpoje susidarančius vandens garus.