Trokšņa slāpēšana

Atbilstoši HN 33:2007 pieļaujamās trokšņa robežvērtības guļamistabā ir 40 dB(A) dienā un 30 dB(A) vakarā. Taču praksē patērētājiem šis trokšņa līmenis bieži vien ir nepieņemams, tāpēc ieteicams, lai ventilācijas sistēmas trokšņa līmenis nepārsniegtu 25 dB(A) gaisa pievadīšanas zonās, 30 dB(A) gaisa izvadīšanas un caurplūdes zonās.

Starp centrālo ventilācijas ierīci un iekšējā gaisa vada sistēmu jāuzstāda trokšņa slāpētājs. Gaisa sistēma jāprojektē tā, lai troksnis un skaņas no vienas telpas neizplatītos uz citu (“telefonlīnijas” efekts).

Trokšņa robežvērtības (avots:: HN 33:2007)

Objekta nosaukumsSkaņas līmenis, ekvivalentais skaņas līmenis, dBA Maksimālais skaņas līmenis, dBADiennakts laiks, st.
1234
001 Guļamistaba 45558-18
405018-22
354522-6

Ja ir nepieciešams, pievadīšanai no gaisa pievadīšanas zonas uz caurplūdes zonu un no caurplūdes zonas uz gaisa novadīšanas zonu jāparedz akustiskās gaisa plūsmas restītes (laiž cauri gaisu, bet nelaiž troksni) vai gaisa caurplūdes difuzors jāsavieno ar trokšņa slāpētāju.

 
MENIU