Kamīnu ekspluatācija

Ventilācijas sistēmas un kamīni (kā arī krāsniņas un katli, kuri izmanto telpas gaisu) var viens otru ietekmēt.

Ja ir pievadāmā vai izvadāmā gaisa nelīdzsvarotība vai arī tiek atslēgts vai sabojājas padodamā gaisa ventilators, telpās var veidoties negatīvs spiediens. Negatīvā spiediena sekas: telpās var izplatīties dūmi, uguns un indīgais oglekļa monoksīds. Lai kopējā šo divu sistēmu ekspluatācija viena otru neietekmētu, jāievēro šādas prasības:

  • Kamīni vai citas sildierīces, kas atrodas slēgtās telpās, jāierīko ar dedzināmā gaisa padevi un deggāzu novadīšanas sistēma, kas nav atkarīga no telpas gaisa.
  • Ja pilnīga atdalīšana no telpas nav iespējama, jāierīko attiecīgas drošības ierīces, kas ierobežotu par 4 PA lielāka negatīvā spiediena veidošanos vai arī atslēgtu ventilācijas sistēmu.

Drošības līdzekļi kamīnu, krāsniņu, katlu, centrālo putekļusūcēju un ventilācijas sistēmas vispārīgās ekspluatācijas laikā 

efekt12d  Tātad, ja ir paredzēts ierīkot kamīnu vai krāsniņu mājā ar ventilācijas sistēmu, jāparedz tieša degšanai nepieciešamā gaisa padeve uz kurtuvi, piemēram, atbilstoši aprēķināts gaisa kanāls. Tāpat nepieciešams nodrošināt deggāzu novadīšanas sistēmas hermētiskumu. Ja to izdarīt nav iespējams, jāierīko sistēma, kas bloķē šo divu sistēmu vienlaicīgu darbību. Vienkāršākais ir iebūvēt deggāzu (dūmu) temperatūras sensoru vai termostatu. Temperatūras sensors tiek uzstādīts uz dūmu izvadīšanas sieniņas, un, ja temperatūra sasniedz noteiktu robežu, tas atslēdz ventilācijas sistēmu. Negatīvu spiedienu telpā var radīt arī recirkulācijas virtuves tvaika nosūcējs, ja telpā šim mērķim nav paredzēta āra gaisa pieplūde, kā aprakstīts nodaļā par to

 
MENIU