Ekonomija

Ekonomija
 • Bezmaksas dabas enerģijas izmantošana
 • Zemas ekspluatācijas izmaksas
 • Nav nepieciešams skurstenis (taupāt izdevumus)
 • Nav nepieciešama telpa kurināmā uzglabāšanai (šķidrā kurināmā tvertnes), tāpēc taupāt vietu
 • Neatkarība no pieaugošām gāzes un šķidrā kurināmā cenām
 • Taupāt apkures izdevumus no gada uz gadu
 • Nekādas pieslēguma pie gāzesvada maksas
 • Nav nepieciešamas gaisa pieplūdes atveres katlumājā
 • Ātra, vienkārša uzstādīšana un ekspluatācija bez tehniskās apkopes
 • Darbība daudzu gadu garumā
 • Siltumsūknis tiek izvēlēts precīzi atbilstoši telpas siltuma vajadzībām. Vairums citu sildīšanas sistēmu biežāk tiek izvēlētas ar lielāku jaudu, kas rada lielākus ekspluatācijas izdevumus
 • Iespējami lielākās investīcijas tiek atgūtas pēc dažiem gadiem, maksājot zemākus ekspluatācijas izdevumus