Climatelite

Tas ir inovatīvu inženiertehnisko telpu iekšējā klimata uzturēšanas risinājumu kopums, kas ir savstarpēji saskaņots un izvēlēts atbilstoši klienta vajadzībām. ClimatElite sistēma tiek projektēta tā, lai, izmantojot atjaunojamo enerģiju, tiktu nodrošināts augsts telpu iekšējā komforta līmenis visa gada garumā ar zemām ekspluatācijas izmaksām, bet investīcijas atmaksātos racionāli īsākā laika periodā.